موج آب فن

شرکت مهندسی مشاور

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان در خصوص نظارت بر اجرای ۱۵۶ کیلومتر طرح انتقال آب با لوله در سطح استان گلستان

آشنایی بیشتر با شرکت مهندسی مشاور موج آب فن

درباره

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن با توجه به رسالت ذاتی خود و در راستای توسعه عمران و پیشرفت و پیشبرد فعالیت های عمرانی و توسعه علوم مهندسی با رویکرد مطالعات و انجام خدمات نظارتی و فعالیت های اجراعی ، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ با تکیه بر دانش فنی ، تجربه نیروهای کارآمد ، متخصص و با سابقه آغاز نموده و

ارتباط با ما

آدرس: گرگان_عدالت 15

تماس: ۰۱۷۳۲۳۵۵۶۹۳