موج آب فن

شرکت مهندسی مشاور

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان از شرکت مهندسی مشاور موج آب فن در خصوص پروژه مطالعات و نظارت بر اجرای مرمت و بهسازی آببندان های استان گلستان تقدیر و تشکر نمودند .
آشنایی بیشتر با شرکت مهندسی مشاور موج آب فن

درباره

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن با توجه به رسالت ذاتی خود و در راستای توسعه عمران و پیشرفت و پیشبرد فعالیت های عمرانی و توسعه علوم مهندسی با رویکرد مطالعات و انجام خدمات نظارتی و فعالیت های اجراعی ، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ با تکیه بر دانش فنی ، تجربه نیروهای کارآمد ، متخصص و با سابقه آغاز نموده و

ارتباط با ما

آدرس: گرگان_عدالت 15

تماس: ۰۱۷۳۲۳۵۵۶۹۳