بایگانی نویسنده: موج آب فن

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان در خصوص نظارت بر اجرای ۱۵۶ کیلومتر طرح انتقال آب با لوله در سطح استان گلستان

تقدیرنامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان

تقدیر مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان گلستان از شرکت مهندسی مشاور موج آب فن در خصوص پروژه مطالعات و نظارت بر اجرای مرمت و بهسازی آببندان های استان گلستان تقدیر و تشکر نمودند .

آیین کلنگ زنی پروژه زهکشی ۵۰۰۰۰ هکتاری

پروژه احداث شبکه های زهکشی با وسعت حدود ۵۰۰۰۰ هکتار در دو فاز عمرانی «الف» و «ب» تعریف شده است که فاز «الف» آن شامل اراضی جنوب قره سو در محدوده شهرستان گرگان و کردکوی و فاز «ب» در جنوب روستای سقرتپه در محدوده شهرستان های گمیشان و آق قلا واقع شده است . مطالعات […]