دوره آموزشی ” مدیریت مخاطرات طبیعی (پادسیل سازی شهرها و روستاها)”  روز سه شنبه  08/28‏/۱۳۹۸ توسط توسط شرکت مهندسی مشاور موج آب فن در محل ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

این دوره با توجه به مصوبات قبلی شورای فنی استان و در راستای ارتقای سطح دانش عوامل نظام فنی و اجرایی استان توسط شرکت مهندسی مشاور موج آب فن و دبیرخانه شورا ی فنی و اجرایی استان گلستان برنامه ریزی گردید که توسط آقای دکتر نوری تدریس و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

اطلاعات دوره:

هدف اصلی از برگزاری دوره مدیریت سیلاب و روشهای مقابله با آن با شناخت انواع روشهای مقابله و مشکلات احتمالی پیش روبوده است.

سرفصل های اصلی دوره:

  • مقدمه

بلایای طبیعی

اهمیت سیل

تعریف سیل

تاريخچه سيل از نگاه آمار:

تاريخچه سيل در ايران :

(پادسیل سازی ) Flood Proofing

تعاریف پادسیل سازی

انواع اقدامات مقاوم سازی در برابر سیل

ضرورت انجام اقدامات پادسیل سازی

  • مفاهیم و روش های کلی اقدامات مرتبط با سیل

تفاوت مهار سیلاب و مدیریت سیلاب

اقدامات مدیریت سیل

برنامه ریزی قبل از وقوع سیلاب

مدیریت بحران در هنگام و بعد از وقوع سیلاب

ارتباط پادسیل سازی با سایر روش ها

  • روش ها و اقدامات پادسیل سازی

مرتع سازی ساختمان های و ابنیه ها

احداث خاکریز

مرتع سازی به وسیله احداث شمع ها ، پایه ها و دیواره های صلب

احداث دیواره های پیرامونی

نکات قابل توجه در طراحی ، ساخت و استفاده دیواره های پیرامونی

روش پادسیل سازی مرطوب

روش پادسیل سازی خشک

انواع عایق های آب

خانه شناور

  • نکات مهم برای طراحی ساختمان ها در کنار ساحل

پادسیل سازی تاسیسات زیربنایی

نکات قابل توجه در مقاوم سازی تاسیسات زیربنایی

نکات قابل توجه در مقاوم سازی خاکریزها، جاده ها و راه آهن ها

نکات قابل توجه در مقاوم سازی سامانه های خدمات شهری

اقدامات اضطراری (موقت)پادسیل

نکات قابل توجه در ایجاد آب بند با کیسه های شنی

  • مطالعات طرح های پادسیل سازی

مطالعات قوانین و مقررات

مطالعات هیدرولوژیک و هیدرولیک

……

  • ارزیابی روش های پادسیل سازی
  • شاخص های ارزیابی روش ها ی پادسیل سازی

مشاغل شرکت کنندگان:

–              مدیران دستگاه های اجرایی

–              کارشناسان فنی دستگاه های اجرایی

–              عوامل اجرایی طرح های عمرانی شامل مشاوران و پیمانکاران

رشته شغلی شرکت کنندگان :

کارشناس – مدیرپایه – مدیر میانی