طرح جامع شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی رودخانه های مرزی کشور در استان گلستان در محدوده رودخانه اترک توسط مهندسی مشاور موج آب فن انجام گرفت.

اهم اهداف این طرح شامل موارد ذیل می باشد:

 • حفظ مرزهای کشور
 • استفاده حداکثری از آب های سطحی ورودی به رودخانه اترک که بیشتر آن توسط کشور همسایه برداشت می شود.
 • افزایش تولیدات کشاورزی و به تبع آن افزایش درآمد حاصله و ایجاد رفاه نسبی در منطقه
 • جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
 • صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری
 • بهبود کیفیت زیست محیطی
 • کاهش خطر سیل و پدیده های مخرب مشابه (به دلیل مهار شدن جریانات آب سطحی و سیلاب ها در منطقه)

پروژه های طرح جامع شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی رودخانه های مرزی کشور

ردیفعنوان پروژه
۱احداث اجراي شبكه آبياري تحت فشار اراضی تعاونی سبز کرند در سطح ۷۰۰ هکتار
۲اجرای شبکه آبیاری تحت فشار  350 هکتاری تعاونی تولید صحرای سبز کرند
۳احداث اجراي شبكه آبياري تحت فشار ۳۰۰ هکتاری و  انتقال آب آق تقه
۴پروژه تکمیل خط انتقال آب و اصلاح آببندان آق تقه
۵اصلاح و بهینه سازی ایستگاه پمپاژ خط انتقال آببندان روستای آق تقه
۶تهیه، حمل و نصب تانک ضربه گیر ۱۸ مترمکعبی روستای آق تقه

اراضی تعاونی تولید  آق تقه

موقعیت جغرافیایی طرح: اراضی تعاونی تولید آق‌تقه در شهرستان مراوه‌تپه و در شمال شرقی روستای آق‌تقه قرار دارد.

اجزای طرح

خط انتقال آب شامل:

 • ایستگاه پمپاژ اولیه شامل۳ دستگاه الکتروپمپ لجن کش ۹۰ کیلووات
 • v  عدد حوضچه رسوبگیر با ظرفیت ۱۵۰ مترمکعب
 • ایستگاه پمپاژ ثانویه شامل ۶ دستگاه الکتروپمپ ۱۶۰ کیلووات WKL160/3
 • خط انتقال به طول ۷۸۰۰ متر با لوله GRP  (سایزهای ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر)
 • تانک ضربه‌گیر با ظرفیت ۱۸ مترمکعب
 • مخزن فشارشکن با ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب
 • v عدد حوضچه‌های شیر، تخلیه هوا و رسوبگیر در طول مسیر انتقال

شبکه آبیاری تحت فشار شامل:

 • شبکه آبیاری قطره‌ای در سطح ۳۰۰ هکتار شامل خطوط اصلی و فرعی شبکه آبیاری و لوله های قطره چکاندار (لوله‌های پلی‌اتیلن ۷۵ تا ۳۱۵ میلیمتر)
 • ایستگاه پمپاژ شبکه شامل ۳ دستگاه الکتروپمپ ۳۷ کیلووات WKL100/3
 • سوله و ایستگاه فیلتراسیون شبکه به مساحت ۲۱۶ مترمربع
 • خط انتقال برق ۲۰ کیلوولت به طول ۱۲۰۰ متر
 • حوضچه‌های شیر شبکه تحت فشار (۵ عدد)

تکمیل آببندان موجود شامل:

 • آببندان با ظرفیت ۶۰۰ هزار مترمکعب
 • سازه‌های بتنی ورودی، سرریز و حوضچه مکش آببندان
 • جاده دسترسی به آببندان و ایستگاه فیلتراسیون به طول ۷۰۰ متر

اراضی کرند:
اراضی تعاونی صحرای سبز کرند در شمال شرقی استان گلستان و به فاصله ۱۵۰ کیلومتری شهر گنبد و در شمال روستای کرند واقع شده است.
اجزای طرح

شبکه آبیاری تحت فشار شامل:

 • اجرای شبکه آبیاری قطره ای در سطح ۱۰۵۰ هکتار شامل خطوط اصلی و فرعی شبکه آبیاری و  لوله های قطره چکاندار به طول ۲۵۰۰ کیلومتر
 • احداث ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون شامل ۶ دستگاه پمپ WKL100/3 و ۳ دستگاه پمپ WKL125/2
 • احداث خط انتقال برق
 • ساخت سوله ایستگاه پمپاژ به مساحت ۴۰۰ مترمربع

تکمیل آببندان موجود شامل:

 • شن ریزی تاج آببندان به طول ۳۰۰۰ متر
 • اجرای سازه ورودی و خروجی ۳ عدد
 • تکمیل کانال بتنی لاینینگ آبرسان
 • اجرای پوشش ژیوممبران با ضخامت ۲ میلیمتر و در سطح ۸۴۰۰۰ مترمربع (در قالب طرح مهندسی ارزش)
 • اجرای فنس دور آببندان در طول ۳۰۰۰ متر