در راستای توسعه آموزش‌ های تخصصی و در پی درخواسـت بسیاری از مهندسان و کارشناسان محتـرمی که به دلیـل محدودیت ‌هـای زمانی و برخی ملاحظات ، امکان حضور در دوره های عمومی مؤسسه را ندارند ، شرکت مهندسی مشاور موج آب فناقدام به راه ‌اندازی بخش ” دوره های خصوصی ” نموده که نحوه برگزاری این آموزش ها به صورت حداکثر ۱۰نفره خواهد بود .برخی امتیازات و ویژگی‌ های دوره‌ های VIP این مشاور :
* توجه ویژه به انتظارات شخصی و نیازهای تخصصی داوطلبان
* تنظیم زمان‌بندی کلاس با نظر دانش‌ پژوه و مدرس
* برگزاری کلاس‌ ها در محیطی کاملاً خصوصی
* امکان انتخاب مدرس توسط دانش‌ پژوه
* امکان اختصاص زمان مازاد جهت شرح و بسط بیشتر
* امکان ارائه عناوین آموزشی به صورت فشرده
* امکان برگزاری دوره‌ها بصورت رفع اشکال
* صدور گواهینامه آموزشی معتبرمتناسب با عنوان و شرایط دوره

جهت ثبت درخواست استفاده از دوره های خصوصی لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید .
شایان ذکر است ، تکمیل فرم ذیل هیچ گونه هزینه ای در بر نخواهد داشت و هزینه های مرتبط بر این دوره ها پس از تدقیق سرفصل ها و تعداد ساعات آموزشی مشخص خواهد گردید.

دوره درخواستی