از آنجائی‌که استمرار کاربری نادرست زراعی و خارج از تناسب استعداد بالقوه در اراضی شیبدار غیرجنگلی دامنه‌های جنوب استان گلستان، موجبات فرسایش خاک و هدررفت منابع اصلی تولید را در این حوزه بدنبال داشت.

لذا با هماهنگی و پیشنهاد ارگان‌ها و سازمان‌های استانی و ستادی طرحی تحت عنوان «تغییر کاربری اراضی شیبدار به باغات مثمر» تهیه و تدوین و توسط وزارت جهاد کشاورزی به هیئت محترم دولت ارائه شد.

این طرح نهایتاً در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ هیئت دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید.

ویژگی‌های طرح

  1. واقع شدن  در بخش جنوبی و جنوب شرقی استان و  بر روی دامنه‌های سرسبز و مستعد
  2. ارتفاع اراضی از رقوم ۱۰۰شروع و تا حدود  1000ختم می‌گردد.
  3. شهرستان‌های محل اجرای طرح عبارتند از
کردکویمینودشت
گرگان گالیکش
علی آبادکلاله
رامیانمراوه‌تپه
آزادشهر