دوره آزمایشات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی در روز یکشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ برای کارشناسان مرتبط دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و شهرداریهای سطح استان توسط شرکت مهندسی مشاور موج آب فن در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. این دوره با همکاری آزمایشگاه فنی و مکانیک استان و تدریس  جناب مهندس احمدی و مهندس علی امیری  از مدرسان برجسته کشور در ۴ ساعت ارائه گردید که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

مشخصات دوره   آموزشی

مدرسین:

  1. آقای مهندس محمد احمدی       مدرک تحصیلی: ارشناسی ارشد زمین شناسی                           سابقه تدریس :۲۵ سال

آقای مهندس  علی امیری             مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک           سابقه تدریس :۱۵ سال

زمان برگزاری دوره: ۲۴/۰۴/۹۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

اهداف کلی آموزش:آشنایی کلی بامهندسی ژئوتکنیک و اهمیت آن درپروژه های عمرانیو انواع روش های محاسباتی

نمونه سرفصل های دوره:

سرفصل های آموزش:

  1.  معرفی مهندسی ژئوتکنیک
  2. عملیات صحرایی
  3. برنامه آزمایشگاهی و تعیین پارامترها
  4. محاسبات
  5. خاک های مسئله دار
  6. نمونه گزارش